Nasi Specjaliści

Nasi specjaliści oprócz 5-letniego wykształcenia kierunkowego mają ukończone lub są w trakcie co najmniej jednego czteroletniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez najlepsze polskie ośrodki szkoleniowe, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (zobacz więcej…)

mgr SZTORC BEATA

W CDiPP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

Psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kwalifikacje terapeutyczne do prowadzenia terapii w nurcie psychodynamicznym zdobywa w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w trakcie 4-letniego szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Nerwic Katedry Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz na Oddziale Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się m.in. wsparciem osób doświadczających trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, schorzeń o charakterze psychosomatycznym. Pracuje pod stałą i regularną superwizją oraz zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. 

Beata Sztorc

mgr SUMIŃSKI JAN

W CDiPP prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Psycholog, psychoterapeuta, absolwent psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Kliniczna. Ukończył 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oprócz 5-letniego doświadczenia jako psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym, doświadczenie zdobywał m. in. podczas pracy na oddziale dziennym w Poradni Zdrowia Psychicznego “Vertimed” jako psychoterapeuta grupowy w grupie pacjentów nerwicowych. Terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu. Autor artykułów naukowych dotyczących teorii psychoanalitycznej, współpracuje z Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej przy Państwowej Akademii Nauk. W pracy z osobami dorosłymi zajmuje się przede wszystkim problematyką zaburzeń nerwicowych, nastroju, osobowości, a także problemów w relacjach interpersonalnych. Pracuje pod stałą i regularną superwizją oraz zgodnie z kodeksem etyki zawodowej .

Jan Sumiński

mgr KICIŃSKA KAMILA

W CDiPP prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, grupy psychoterapeutyczne oraz grupy wsparcia.

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Analityczka grupowa, superwizorka. Posiada 13 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Oddziale Oddziale Dziennym Szpitala Nowowiejskiego w Centrum Psychoterapii w Warszawie. Ukończyła kurs superwizorski w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Obecnie w trakcie trzyletniego szkolenia na szkoleniową analityczkę grupową oraz superwizorkę Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. W pracy z dorosłymi zajmuje się m.in. wsparciem osób doświadczających trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, schorzeń o charakterze psychosomatycznym, wypaleniem zawodowym, problemami z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Pracuje z grupami, w których pomaga innym zbudować zadawalające relacje z innymi i wzmocnić swój potencjał społeczny. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Pracuje pod stałą i regularną superwizją oraz zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. 

Kamila Kicińska

mgr MICHALSKA EWA

W CDiPP prowadzi konsultacje i terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

Psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie – specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Terapii Poznawczo- Behawioralnej oraz w Warszawskim Instytucie Psychoterapii. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Zajmuje się m.in. wsparciem osób doświadczających trudności w nawiązywaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, doświadczających zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz schorzeń o podłożu psychosomatycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą i regularną superwizją oraz zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. 

Ewa Michalska

mgr NOWAK JAKUB

W CDiPP prowadzi konsultacje i terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w trybie online.

Psychoterapeuta, pedagog. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Odbył 4-letnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowane i certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Specjalizuje się w paradygmacie systemowym i psychodynamicznym. Ukończył dodatkowe szkolenia z psychoterapii egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Pracowni Dialogu – Specjalistycznej Poradni Psychologicznej w Warszawie. Wieloletni pracownik placówek socjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży. Prowadzi także warsztaty psychologiczne. Pracuje pod stałą i regularną superwizją oraz zgodnie z kodeksem etyki zawodowej.