Nasi Specjaliści

Nasi specjaliści oprócz 5-letniego wykształcenia kierunkowego mają ukończone lub są w trakcie co najmniej jednego czteroletniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez najlepsze polskie ośrodki szkoleniowe, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (zobacz więcej…)

mgr KICIŃSKA KAMILA

W CDiPP prowadzi psychoterapię osób dorosłych, terapię par, terapię grupową oraz psychoterapię osób dotkniętych syndromem DDA. Pracuje także w języku angielskim. Prowadzi grupy terapeutyczne z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz grupy wsparcia.

Psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka magisterskich studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Doświadczenie zdobywała w Centrum Psychoterapii przy Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. J. Sobieskiego 9 w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty indywidualnego oraz certyfikat analityka grupowego Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, gdzie ukończyła 4-letnie szkolenie na analityka grupowego oraz psychoterapeutę indywidualnego. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym. Obecnie kończy szkolenie superwizorskie na superwizora psychoterapii psychodynamicznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Zajmuje się problematyką zaburzeń nerwicowych, lękowych, psychoterapią zaburzeń psychosomatycznych, a także problemami w relacjach osobistych (np. niemożność budowania trwałych związków) i zawodowych (np. mobbingiem, wypaleniem zawodowym, chronicznym poczuciem wyczerpania i braku czasu oraz związanymi z tym problemami w związkach).

mgr SZTORC BEATA

W CDiPP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kwalifikacje terapeutyczne do prowadzenia terapii w nurcie psychodynamicznym zdobywa w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w trakcie 4-letniego szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Nerwic Katedry Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz na Oddziale Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się m.in. wsparciem osób doświadczających trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, schorzeń o charakterze psychosomatycznym.

mgr SUMIŃSKI JAN

W CDiPP prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Psycholog, psychoterapeuta, absolwent psychologii na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Kliniczna. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywał m. in. podczas stażu na oddziale dziennym w Poradni Zdrowia Psychicznego “Vertimed” jako psychoterapeuta grupowy w grupie pacjentów nerwicowych. Obecnie pracuje również w Ośrodku Terapeutycznym „Małe Kajtki” jako terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu . W pracy z osobami dorosłymi zajmuje się przede wszystkim problematyką zaburzeń nerwicowych, nastroju, osobowości, a także problemów w relacjach interpersonalnych.

mgr NOWACKA AGNIESZKA

W CDiPP prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz psychoedukacyjne warsztaty dla rodziców oraz grupy TUS.

Psychoterapeuta, pedagog, nauczyciel. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanego prze Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, w trakcie certyfikacji. Jednocześnie, odbywa szkolenie z Psychotraumatologii w Fundacji Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Oddziale Dziennym w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Oddziale Terapeutyczno-Diagnostycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w pracy w szkole z dziećmi w klasach 1-8. W pracy z dorosłymi zajmuje się m.in. wsparciem osób doświadczających trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, schorzeń o charakterze psychosomatycznym. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się leczeniem  zaburzeń w zachowaniu , myśleniu i emocjach. Prowadzi też zajęcia grupowe TUS (Treningu Umiejętności Społecznych).

mgr ŻACHOWSKA URSZULA

W CDiPP prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Psycholog, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: Psychoterapia). Obecnie w trakcie 4-letniego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Centrum Wspierania Rodzin oraz w przedszkolu integracyjnym. Ponadto, doświadczenia zbierała na licznych stażach, pracując również z osobami dorosłymi m.in. na Oddziale Dziennym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

mgr MICHALSKA EWA

W CDiPP prowadzi konsultacje i terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie – specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Terapii Poznawczo- Behawioralnej oraz w Warszawskim Instytucie Psychoterapii. Zajmuje się m.in. wsparciem osób doświadczających trudności w nawiązywaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, doświadczających zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz schorzeń o podłożu psychosomatycznym.

mgr NOWAK JAKUB

W CDiPP prowadzi konsultacje i terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w trybie online.

Psychoterapeuta, pedagog. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Odbył 4-letnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowane i certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Specjalizuje się w paradygmacie systemowym i psychodynamicznym. Ukończył dodatkowe szkolenia z psychoterapii egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Pracowni Dialogu – Specjalistycznej Poradni Psychologicznej w Warszawie. Wieloletni pracownik placówek socjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży. Prowadzi także warsztaty psychologiczne.