Grupa zabawowa dla dzieci w wieku 3-7 lat

Grupa zabawowa to wyjątkowe zajęcia, prowadzone przez psychologa dziecięcego i opierające się na założeniach niedyrektywnych. Dzieci same decydują w co i jak chcą się bawić. Spotkania dedykowane są dzieciom, które nie mają na co dzień możliwości przebywania w grupie nieformalnej ze względu na dużą liczbę obowiązków, zajęć dodatkowych lub po prostu nie uczęszczają do przedszkola i nie mają doświadczeń bycia w grupie.

Podczas warsztatów dzieci będą miały możliwość:

  • budowania poczucia sprawczości
  • dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
  • tworzenia relacji z innymi dziećmi
  • rozwijania kreatywności

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. Grupa pracuje zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w czasie wakacji. Kilka razy w roku odbywają się spotkania dla rodziców, podczas których mogą oni uzyskać informacje, jak towarzyszyć i wspierać dzieci w pracy nad sobą.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Więcej informacji dotyczących diagnozy, zaleceń, kwalifikacji do grupy zabawowej otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 690 015 000. Informacje nt. cennika obejmującego powyższe znajdziecie Państwo tutaj.