Trening Umiejętności Społecznych TUS

Czy Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi? Czy wchodzi w konflikty z rówieśnikami, stara się dominować i jest zaborcze czy wręcz przeciwnie – trzyma się na uboczu, jest skryte i zamknięte w sobie? Czy to wynika z problemów emocjonalnych dziecka czy chwilowych problemów z adaptacją? TUS pozwoli przyjrzeć się jak zachowuje się Twoje dziecko w grupie i umożliwi mu nabycie kompetencji społecznych, aby lepiej funkcjonowało w grupie.

Trening Umiejętności Społecznych to propozycja grupowego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie, uczestnicy mają możliwość pracy nad trudnościami w znanym, bezpiecznym środowisku. Udział w grupie to okazja do przyjrzenia się źródłom konfliktów z innymi, zrozumienia swojej roli w grupie oraz znalezienia nowych rozwiązań.Trening Umiejętności Społecznych to propozycja grupowego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie, uczestnicy mają możliwość pracy nad trudnościami w znanym, bezpiecznym środowisku. Udział w grupie to okazja do przyjrzenia się źródłom konfliktów z innymi, zrozumienia swojej roli w grupie oraz znalezienia nowych rozwiązań.

Podczas Treningów Umiejętności Społecznych dzieci będą pracowały nad:

 • rozpoznawaniem i nazywaniem uczuć, emocji i sytuacji, które je wywołują
 • komunikowaniem się z rówieśnikami
 • radzeniem sobie z sytuacjami niekorzystnymi dla nich
 • umiejętnością samodzielnego działania i brania za niego odpowiedzialności
 • dostrzeganiem swoich mocnych stron
 • swojej roli w grupie

Treningi skierowane są do dzieci w wieku 6-13 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 80 minut. Grupa pracuje w trakcie roku szkolnego. Kilka razy w roku odbywają się spotkania dla rodziców, podczas których mogą oni uzyskać informacje, jak towarzyszyć i wspierać dzieci w pracy nad sobą.

UWAGA! Prowadzimy zapisy do grup TUS trwających przez cały rok szkolny!

Grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat . Grupa liczy od 2 do 6 osób.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Zajęcia z treningu umiejętności społecznych skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, nieśmiałych, mających trudności m. in. w nawiązywaniu kontaktu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, z przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu pomoc dzieciom w nabyciu umiejętności w następujących obszarach

 • umiejętności społeczne (takie jak: mówienie, słuchanie, proszenie o pomoc, dziękowanie)
 • umiejętności przedszkolne / szkolne (pytanie, działanie według wskazówek, przestrzeganie zasad)
 • umiejętności współpracy w grupie i nawiązywanie przyjaźni (rozumienie innych, dzielenie się, pomaganie)
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb (rozpoznawanie swoich uczuć, radzenie sobie z pominięciem, radzenie sobie ze strachem, proszenie o pomoc, rozpoznawanie uczuć innych osób)
 • radzenie sobie ze złością i agresją (alternatywy wobec agresji, rozwiązywanie problemów, konsekwencje)
 • radzenie sobie ze stresem (relaks, mówienie prawdy, radzenie sobie z popełnianiem błędów)

Grupy będą dobierane pod względem wieku, poziomu rozwoju oraz rodzaju doświadczanych trudności.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl. Informacje nt. cennika obejmującego powyższe znajdziecie Państwo tutaj.