SUPERWIZJA PSYCHODYNAMICZNA WARSZAWA URSUS-WŁOCHY

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej zaprasza psychoterapeutów chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe do zapisów na superwizję prowadzoną w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Istnieje możliwość uczestniczenia w superwizji w trybie indywidualnym lub grupowym. Grupy superwizyjne małe liczą 3 osoby, grupy superwizyjne duże mogą liczyć do 10 osób. Szczegóły dotyczące częstotliwości spotkań i możliwości uczestniczenia w nich ustalane są indywidualnie.

 

Superwizje prowadzi mgr Kamila Kicińska, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna oraz analityczka grupowa Instytutu analizy Grupowej „Rasztów”, absolwentka kursu superwizorskiego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. 

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Superwizja psychodynamiczna i psychoanalityczna, indywidualna i w grupie.
W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email.
Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl