SUPERWIZJA PSYCHODYNAMICZNA WARSZAWA URSUS-WŁOCHY

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej zaprasza psychoterapeutów chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe do zapisów na superwizję prowadzoną w podejściu psychodynamicznym. Istnieje możliwość uczestniczenia w superwizji w trybie indywidualnym lub grupowym. Grupy superwizyjne małe liczą 3 osoby, grupy superwizyjne duże mogą liczyć do 6 osób. Szczegóły dotyczące częstotliwości spotkań i możliwości uczestniczenia w nich ustalane są indywidualnie.


WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Superwizja psychodynamiczna
W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email.
Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl