Terapia matki z dzieckiem

“Psychoterapia prowadzona w okresie okołoporodowym jest dla cierpiącego – spodziewającego się dziecka lub już opiekującego się nim – rodzica ostatnią deską ratunku, której może się on przytrzymać, nadając zarazem sens własnym intensywnym doświadczeniom emocjonalnym.

Dlaczego przyjście na świat dziecka aż tak wzburza psychicznie życie rodziców? Uważam, że kontakt z nagimi emocjami niemowlęcia; jego zapach, dotyk, głos oraz wrażenia podczas ssania – wszystko to (…) może intensywnie ożywiać treści psychiczne, zwłaszcza w okresie, w którym matka sama czuje się nadmiernie wrażliwa i bezbronna emocjonalnie.”

cytat z książki pod redakcją Joan Raphael-Leff

Poradnia dla Matek z Dziećmi CDiPP oferuje świadczenia w zakresie pomocy psychologicznej dla matek i kobiet pragnących zostać matkami w postaci:

  • konsultacji psychologicznych
  • psychoedukacji
  • psychoterapii długoterminowej

Zapraszamy kobiety, które borykają się z problemami związanymi z macierzyństwem, na przykład takimi jak:

  • depresja poporodowa
  • ogólne wyczerpanie związane z wczesnym okresem macierzyństwa
  • wątpliwości dotyczące własnych kompetencji jako matka
  • lęki i obawy dotyczące wyłączenia z dotychczasowego życia, np. zawodowego w związku z pełnieniem roli macierzyńskiej oraz perspektyw powrotu do niego
  • niepewność / konflikt w relacji z partnerem / mężem / rodziną w okresie macierzyństwa

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Do kontaktu zachęcamy kobiety, które są już mamami oraz kobiety w ciąży. Pomocy udzielamy też kobietom, które planują bądź od jakiegoś czasu starają się o dziecko i chciałyby zasięgnąć porady psychologa / psychiatry w tej sprawie. Pierwsza konsultacja trwa 50 minut.