Psychoterapia grupowa i grupa wsparcia – z jakiej formy pomocy warto skorzystać w Poradni Warszawa Ursus?

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej jest niepubliczną poradnią psychologiczną oferującą profesjonalną pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA.

DLA KOGO JEST TERAPIA GRUPOWA?

Często osoby, które rozważają rozpoczęcie psychoterapii, zastanawiają się czy bardziej pomocne byłoby skorzystanie z terapii indywidualnej czy psychoterapii w grupie. Jedna i druga forma leczenia jest skuteczna, jednak niektórzy bardziej potrzebują przyjrzenia się swoim emocjom w gabinecie w relacji z terapeutą indywidualnym, inni zaś bardziej skorzystaliby z terapii w większym gronie, gdzie oprócz psychologa, obecni są inni pacjenci. Obecność grupy pozwala bowiem bardziej wnikliwie przyjrzeć się jak funkcjonujemy w relacjach z innymi, jak widzą nas i przeżywają inni ludzie oraz jakie emocje wywołuje w nas ich obecność. Często do naszej Poradni Psychologicznej Warszawa Ursus zgłaszają się pacjenci z problemami w relacjach oraz z lękiem przed większą grupą osób, tzw. lękiem społecznym. To właśnie dla nich leczenie w grupie byłoby najbardziej skuteczne.

Szczególnym rodzajem terapii grupowej jest grupa wsparcia. Grupa wsparcia, to rodzaj grupy terapeutycznej, która daje każdemu uczestnikowi możliwość podzielenia się swoimi trudnościami i frustracjami w atmosferze zaufania i zrozumienia. Dzięki podobnym przeżyciom każdy ma poczucie, że nie jest odseparowany ze swoimi problemami. Daje to ogromną nadzieję na poprawę sytuacji, dzięki obserwacji osób, którym udaje się lub udało się przezwyciężyć trudności i zacząć żyć funkcjonalnie. 

JAK DZIAŁA GRUPA TERAPEUTYCZNA?

O tym, jakie osoby wchodzą w skład grupy decyduje terapeuta grupowy. Specjalista prowadzi nabór do grupy analitycznej przez kilka miesięcy i skrupulatnie dobiera jej członków tak, aby terapia dla każdego z nich była jak najbardziej skuteczna. Grupa terapeutyczna reprezentuje środowisko społeczne, z jakim spotykamy się na zewnątrz gabinetu. Jej członkami są osoby o różnej płci, statusie, wieku i problemach. Odpowiada to sytuacji, w której każdy z nas znajduje się w świecie rzeczywistym, gdzie w pracy, w rodzinie, w kręgu osób znajomych znajdują się ludzie o różnych upodobaniach, poglądach, statusie społecznym, wyznający różne systemy wartości. Tylko tak skonstruowana grupa może skutecznie uporać się z problemami jej członków w relacjach z innymi. Psychoterapia grupowa polega bowiem na badaniu naszych uczuć w sytuacjach społecznych, w których różnice pomiędzy członkami grupy są naturalną konsekwencją różnic osobowości i wyznawanych wartości. Zadaniem psychoterapeuty grupowego (analityka grupowego) jest pomoc pacjentom w identyfikowaniu trudnych emocji i rozumieniu procesów, które zachodzą na poszczególnych spotkaniach członków grupy w sytuacjach interakcji społecznych.

LECZENIE W GRUPIE – CZY JEST SKUTECZNE?

Grupa terapeutyczna zwykle liczy od 6 do 8 członków. Jest grupą półotwartą, co oznacza, że kiedy odchodzą jedne osoby, psychoterapeuta może włączyć do grupy nowe osoby. Nie ma daty zakończenia grupy, ani średniego czasu leczenia taką formą psychoterapii. Decyzja o zakończeniu leczenia podejmowana jest na grupie wspólnie z psychoterapeutą. Badania pokazują, że leczenie w grupie dla niektórych osób może być bardziej skuteczne niż leczenie psychoterapią indywidualną. Psychoterapia grupowa pozwala nie tylko pracować nad problemami wynikającymi z często trudnej sytuacji danej osoby, ale również uwidacznia bieżące problemy w relacjach społecznych, które z zewnątrz (z pracy, rodziny, kontaktów towarzyskich), przenoszą się w bezpieczne środowisko gabinetu. Członek grupy nabywa więc wiedzę nie tylko o swoich mechanizmach funkcjonowania w sytuacji społecznej, ale też może przyglądać się temu, co się dzieje w grupie i uczyć od innych. Można zatem powiedzieć, że grupa leczy indywidualnie i grupowo w tym samym czasie. Sesje odbywają się raz w tygodniu, o ustalonej, stałej porze i trwają 1,5 godziny.

KTO POWINIEN SKORZYSTAĆ Z POMOCY W RAMACH GRUPY WSPARCIA?

Wiele osób boryka się z nadużywaniem różnych substancji (leki, alkohol, narkotyki). Wiele czuje, że może być uzależnione od zakupów, hazardu, internetu, seksu. Dla wielu problemem jest objadanie się, nadmiarowe ćwiczenia fizyczne czy kompulsywne oglądanie seriali. Wiele osób pochodzi z rodzin alkoholowych – tym samym charakteryzuje je syndrom DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików, inne wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych (takie osoby określa się jako DDD).

Grupy wsparcia dla nastolatków natomiast pomagają młodym osobom przejść przez niezwykle trudny okres dojrzewania, w którym często, na tle problemów z tożsamością, pojawiają różne zaburzenia psychologiczne – zaburzenia odżywiania się, fobie, ataki lęku, działania autodestrukcyjne, uzależnienia.

Wszystkie wyżej wymienione problemy, zarówno u osób dorosłych jak i u młodzieży, generują trudne emocje, najczęściej wstyd, poczucie winy, bezradność… Trudno więc rozmawiać o tych problemach szczególnie z tymi, których dany problem nie dotyczy. Grupa wsparcia okazuje się wtedy dobrym rozwiązaniem. W skład takiej grupy wchodzą osoby z podobnymi problemami, grupa wsparcia jest też anonimowa. Dzięki obecności psychoterapeuty, może być wzbogacona o psychoedukację (wiedzę na temat genezy mechanizmów psychologicznych i ich działania) oraz elementy psychoterapii. Dzięki temu, osoby należące do takiej grupy będą mogły pogłębiać swoją świadomość na temat tego, co doprowadziło u nich do powstania problemów oraz jakie cechy ich osobowości wpływają na utrzymywanie się szkodliwych mechanizmów.

ZASADY DZIAŁANIA GRUP WSPARCIA

Grupa wsparcia to zbiór osób o podobnej naturze problemów. Może to być grupa wsparcia dla osób uzależnionych, dla osób z depresją, dla matek z małymi dziećmi, dla osób w trakcie lub po rozwodzie, dla osób w żałobie. W ustalonym czasie i miejscu, najczęściej raz na tydzień, takie osoby zbierają się w kręgu i dzielą się swoimi przeżyciami, wspierają nawzajem w trudnych momentach. To daje poczucie ulgi w cierpieniu i zmniejsza poczucie osamotnienia. Dodatkowo elementy psychoterapii i psychoedukacji pozwalają zrozumieć, jak doszło do pojawienia się u nich problemów. W przypadku grup wsparcia dla osób w żałobie, zmniejszają poczucie osamotnienia po stracie najbliższej osoby.

W naszej Poradni Psychologicznej Warszawa Ursus Włochy każda grupa wsparcia prowadzona jest przez profesjonalistę – doświadczonego psychoterapeutę grupowego, który czuwa nad procesem toczącym się w danej grupie oraz poszczególnymi jej uczestnikami. Elementy psychoterapii przez niego wprowadzane powodują, że uczestnicy grupy powoli nabierają świadomość tego, skąd wzięły się ich problemy i dlaczego tak trudno im się ich pozbyć. Stopniowo uzyskują wiedzę o sobie i o mechanizmach działania swojego umysłu, aby lepiej radzić sobie w trudnych czy kryzysowych sytuacjach. Psychoedukacja natomiast pozwala im uzyskać teoretyczną wiedzę na temat tego jak dochodzi do powstawania problemów z jakimi się zgłaszają.

 

Sprawdź naszą ofertę terapii grupowych i grup wsparcia, a następnie wybierz formę pomocy, która najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu. 

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Przy zapisach prosimy o zaznaczenie do której z poradni chcielibyście się Państwo zapisać. Zapisy są prowadzone codziennie od 8:30 do 21:30. W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email. Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl