Psychoterapia grupowa – czym jest ta forma terapii w Poradni Warszawa Ursus?

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej jest niepubliczną poradnią psychologiczną oferującą profesjonalną pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA.

DLA KOGO JEST TERAPIA GRUPOWA?

Często osoby, które rozważają rozpoczęcie psychoterapii, zastanawiają się czy bardziej pomocne byłoby skorzystanie z terapii indywidualnej czy psychoterapii w grupie. Jedna i druga forma leczenia jest skuteczna, jednak niektórzy bardziej potrzebują przyjrzenia się swoim emocjom w gabinecie w relacji z terapeutą indywidualnym, inni zaś bardziej skorzystaliby z terapii w większym gronie, gdzie oprócz psychologa, obecni są inni pacjenci. Obecność grupy pozwala bowiem bardziej wnikliwie przyjrzeć się jak funkcjonujemy w relacjach z innymi, jak widzą nas i przeżywają inni ludzie oraz jakie emocje wywołuje w nas ich obecność. Często do naszej Poradni Psychologicznej Warszawa Ursus zgłaszają się pacjenci z problemami w relacjach oraz z lękiem przed większą grupą osób, tzw. lękiem społecznym. To właśnie dla nich leczenie w grupie byłoby najbardziej skuteczne.

JAK DZIAŁA GRUPA TERAPEUTYCZNA?

O tym, jakie osoby wchodzą w skład grupy decyduje terapeuta grupowy. Specjalista prowadzi nabór do grupy analitycznej przez kilka miesięcy i skrupulatnie dobiera jej członków tak, aby terapia dla każdego z nich była jak najbardziej skuteczna. Grupa terapeutyczna reprezentuje środowisko społeczne, z jakim spotykamy się na zewnątrz gabinetu. Jej członkami są osoby o różnej płci, statusie, wieku i problemach. Odpowiada to sytuacji, w której każdy z nas znajduje się w świecie rzeczywistym, gdzie w pracy, w rodzinie, w kręgu osób znajomych znajdują się ludzie o różnych upodobaniach, poglądach, statusie społecznym, wyznający różne systemy wartości. Tylko tak skonstruowana grupa może skutecznie uporać się z problemami jej członków w relacjach z innymi. Psychoterapia grupowa polega bowiem na badaniu naszych uczuć w sytuacjach społecznych, w których różnice pomiędzy członkami grupy są naturalną konsekwencją różnic osobowości i wyznawanych wartości. Zadaniem psychoterapeuty grupowego (analityka grupowego) jest pomoc pacjentom w identyfikowaniu trudnych emocji i rozumieniu procesów, które zachodzą na poszczególnych spotkaniach członków grupy w sytuacjach interakcji społecznych.

LECZENIE W GRUPIE – CZY JEST SKUTECZNE?

Grupa terapeutyczna zwykle liczy od 6 do 8 członków. Jest grupą półotwartą, co oznacza, że kiedy odchodzą jedne osoby, psychoterapeuta może włączyć do grupy nowe osoby. Nie ma daty zakończenia grupy, ani średniego czasu leczenia taką formą psychoterapii. Decyzja o zakończeniu leczenia podejmowana jest na grupie wspólnie z psychoterapeutą. Badania pokazują, że leczenie w grupie dla niektórych osób może być bardziej skuteczne niż leczenie psychoterapią indywidualną. Psychoterapia grupowa pozwala nie tylko pracować nad problemami wynikającymi z często trudnej sytuacji danej osoby, ale również uwidacznia bieżące problemy w relacjach społecznych, które z zewnątrz (z pracy, rodziny, kontaktów towarzyskich), przenoszą się w bezpieczne środowisko gabinetu. Członek grupy nabywa więc wiedzę nie tylko o swoich mechanizmach funkcjonowania w sytuacji społecznej, ale też może przyglądać się temu, co się dzieje w grupie i uczyć od innych. Można zatem powiedzieć, że grupa leczy indywidualnie i grupowo w tym samym czasie. Sesje odbywają się raz w tygodniu, o ustalonej, stałej porze i trwają 1,5 godziny.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Przy zapisach prosimy o zaznaczenie do której z poradni chcielibyście się Państwo zapisać. Zapisy są prowadzone codziennie od 8:30 do 21:30. W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email. Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl