GRUPA WSPARCIA z elementami psychoterapii dla młodzieży od 16 lat

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej zaprasza nastolatków w wieku 16-17 lat na grupę wsparcia z elementami psychoterapii psychodynamicznej. Udział w takiej grupie ma na celu wsparcie adolescentów w procesie dojrzewania, a co za tym idzie – w procesie adaptacji do zmian zachodzących zarówno w ich umysłach, ciałach jak i okolicznościach zewnętrznych. Elementy psychoterapii psychodynamicznej pozwolą pogłębić uczestnikom wiedzę o sobie i o mechanizmach utrudniających im swobodne wejście w dorosłość.

Adolescencja to najtrudniejszy okres w życiu człowieka. Nastolatek, jeszcze pozostający w zależności od rodziców, potrzebuje ich wsparcia i opieki. Jednocześnie, budzi się w nim niezależny, dorosły człowiek, który chce sam decydować o sobie i pragnie rozpocząć życie w oddzieleniu od rodziny pochodzenia. Usamodzielnianie się, czyli zwracanie się w stronę rówieśników i autorytetów spoza domu rodzinnego, jest procesem bardzo skomplikowanym. Jest bowiem równoznaczne z nawiązywaniem nowych relacji i poznawaniem siebie poprzez reakcje otoczenia na swoją osobę. Zarówno takie relacje, jak i reakcje otoczenia mogą okazać się trudne, a poczucie porażki temu towarzyszące – wręcz niemożliwe do zniesienia. Ponadto, presja otoczenia (rówieśników, mediów, szkoły) aby być jakimś powoduje, że wielu nastolatków czuje, że nie jest w stanie sprostać tym wymogom. Potęguje to uczucie frustracji, niedopasowania i wiele lęków, z którymi borykają się dziś osoby wchodzące w dorosłość.

Wsparcie w procesie dojrzewania dla młodzieży

Grupa wsparcia w Poradni Warszawa Ursus Włochy ma na celu pomóc adolescentom przetrwać ten trudny czas, zrozumieć na czym polegają ich problemy w zakresie wchodzenia w dorosłość i z czego mogą wynikać.

Grupa prowadzona jest przez doświadczonego specjalistę – psychoterapeutę grupowego,  zawiera elementy terapii grupowej dla młodzieży, ale jednocześnie jest też wzbogacona o psychoedukację, co pozwala im lepiej zrozumieć procesy zachodzące w nich samych oraz w innych uczestnikach grupy.  

Spotkania grupy odbywają się co najmniej raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Cena jednego spotkania to 120 zł. Dołączenie do takiej grupy poprzedzone jest konsultacją z terapeutą grupowym prowadzącym grupę.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email.Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl