PSYCHOTERAPIA jako forma pomocy psychologicznej

Psychoterapia jest leczeniem psychologicznym opartym na rozmowie ze specjalistą, dzięki której możliwe jest zrozumienie przyczyn objawów, z którymi boryka się pacjent. Objawami mogą być zarówno takie problemy jak ogólny spadek satysfakcji z życia, ciągłe rozdrażnienie, wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenia, nadmierny pesymizm, brak satysfakcji z kontaktu z najbliższymi jak i depresja, nerwica, lęki, impulsywność jak i dolegliwości w ciele takie jak na przykład częste przeziębienia, anginy, bóle kręgosłupa, dolegliwości układu pokarmowego, bezsenność i inne. Psychoterapią leczy się również niektóre choroby kobiece, choroby skóry, niską odporność organizmu, otyłość, bezsenność, jąkanie się.

Celem psychoterapii jest poprawa jakości życia poprzez pogłębienie wiedzy o sobie samym. Często nie rozumiemy naszego postępowania i mamy wrażenie, jakbyśmy działali wbrew sobie. Poznanie nieświadomej motywacji, która kieruje naszym działaniem powoduje, że konflikty ustępują miejsca większej harmonii i poczuciu, że żyjemy zgodnie ze sobą. Możemy bardziej świadomie kierować swoim życiem. Wraz z tymi zmianami zaczynają ustępować objawy.

Dzięki zwiększeniu samoświadomości, pacjent zaczyna rozpoznawać swoje wzorce bycia w relacjach z innymi, zaczyna rozumieć swoje zachowania w różnych sytuacjach interpersonalnych. Inaczej też postrzega zachowania innych. Funkcjonowanie w życiu codziennym staje się mniej emocjonalne (zmniejsza się lęk, poczucie bezradności, ciągła frustracja) a bardziej racjonalne.

Sesje odbywają się co najmniej 1 raz w tygodniu. Zakłada się, że psychoterapia to proces długotrwały. Może trwać kilka miesięcy a może trwać kilka lat w zależności od potrzeb pacjenta. To pacjent, w porozumieniu z terapeutą, decyduje, kiedy zakończyć leczenie. Proces wspólnego odkrywania prawdy o sobie i świecie oraz wykorzystywanie tej wiedzy w życiu bywają tak fascynujące, iż niektórzy pacjenci decydują by towarzyszyć im w tym procesie przez wiele lat.

Warunkiem udanej i profesjonalnie przeprowadzonej psychoterapii jest wybór właściwego, dobrze przeszkolonego terapeuty. W razie wątpliwości pomożemy Ci w doborze odpowiedniego terapeuty z grona naszych specjalistów.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Wstępem do psychoterapii są konsultacje. Jedno spotkanie trwa 50 minut.
W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email.
Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl