Psychoterpia rodziny

Psychoterapia rodziny polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Zakłada ona, że sposób funkcjonowania osoby i przeżywane przez nią problemy należy rozpatrywać w kontekście układu rodzinnego w jakim żyje, gdyż zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób w systemie rodzinnym. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne (choroby ciała o podłożu psychicznym takie jak astma, cukrzyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, bóle głowy w tym migreny, zaburzenia miesiączkowania, itp.) mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc terapeuty polega na pracy z rodziną nad zrozumieniem procesów emocjonalnych wewnątrz systemu rodzinnego i poprawą w relacjach między jego poszczególnymi członkami.

Praca w ramach tej metody jest dopasowana do indywidualnej specyfiki systemu rodzinnego, z którym pracuje psychoterapeuta i prowadzona jest zgodnie z jej rytmem i gotowością do zmian.

Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, które służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak wzajemne porozumiewanie się, stawianie czytelnych granic, określenie ról, norm postępowania, wyrażanie i przeżywanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć, umacnianie więzi między poszczególnymi członkami.

W ramach Poradni dla Rodzin CDiPP oferuje konsultacje, diagnozę i psychoterapię dla rodzin.

Do kontkatu zapraszamy rodziny, które borykają się z następującymi problemami:

  • konflikty w parze małżeńskiej rzutujące na całą rodzinę
  • konflikty między rodzeństwem
  • zaburzenia zachowania u dzieci (ADHD, zachowania buntownicze, problemy w szkole)
  • zaburzenia psychiczne u dzieci (nerwica, depresja, zaburzenia lękowe, bulimia, anoreksja, zależność od substancji psychoaktywnych, alkoholu, komputera)

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz kontaktowy, który znajduje się po prawej stronie. Konsultację rodziny przeprowadza psycholog rodzinny.