Terapia dzieci autyzmu i zespołu Aspergera

Autyzm dziecięcy poddaje się różnym formom leczenia (zwłaszcza oddziaływaniom behawioralnym, edukacyjnym), które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie chorych. Efekty terapii w postaci złagodzenia lub ustąpienia objawów zależą m.in. od tego, jak wcześnie zaburzenie zostanie rozpoznane i jak wcześnie dziecko zostanie objęte odpowiednim programem terapeutycznym wspierającym jego rozwój.

W CDiPP prowadzimy terapię dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem i zespołem Aspergera. Przed przystąpieniem do psychoterapii dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem niezbędne jest przejście przez wstępny etap konsultacyjny, na który składają się następujące elementy:

  • wstępna konsultacja z rodzicami 1 x 50 minut
  • konsultacje z dzieckiem – 2 x 50 minut
  • spotkanie z rodzicami w celu omówienia planowanej psychoterapii i ewentualnych zaleceń – 1 × 50 minut 

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Więcej informacji dotyczących diagnozy, zaleceń, wystawianych zaświadczeń i opinii otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 690 015 000. Informacje nt. cennika obejmującego powyższe znajdziecie Państwo tutaj.