Psycholog a psychoterapeuta – jakie są różnice?

Kim jest PSYCHOLOG?

Psycholog jest osobą, osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających głównie na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. Zgodnie z polskim prawem psychologiem może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie. Ponadto psycholog może odbyć specjalizację zawodową, w wyniku czego może być np. psychologiem klinicznym człowieka dorosłego, dziecka lub biegłym sądowym. Psycholog może również odbyć 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty.

Kim jest PSYCHOTERAPEUTA?

Psychoterapeuta jest osobą, która ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie prowadzenie psychoterapii w uprawnionej do kształcenia psychoterapeutów placówce/instytucji szkoleniowej lub jest w jego trakcie. Psychoterapeuta może, ale nie musi być z wykształcenia psychologiem (może być np. pedagogiem). Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem pacjentów poprzez psychoterapię.

W naszej Poradni wszyscy psychoterapeuci pracują pod stałą superwizją i posiadają doświadczenie w zakresie psychoterapii własnej aby móc lepiej zrozumieć to, co przeżywa pacjent oraz swoją reakcję na te przeżycia.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Przy zapisach prosimy o zaznaczenie do której z poradni chcielibyście się Państwo zapisać. Zapisy są prowadzone codziennie od 8:30 do 21:30. W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email. Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl