GRUPA WSPARCIA dla osób DDA oraz DDD

Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej oferuje pomoc osobom z rodzin alkoholowych DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz z rodzin dysfunkcyjnych (DDD) w postaci grupy wparcia z elementami psychoterapii.

Syndrom DDA / DDD to zespół objawów, z którymi borykają się osoby, w rodzinach pochodzenia których nadużywano alkoholu lub miały miejsce inne trudne czynniki zaburzające ich prawidłowy rozwój emocjonalny. Osoby takie mają szereg problemów w budowaniu bliskich relacji z innymi. Chroniczny brak poczucia bezpieczeństwa, nieumiejętność stawiania granic, częste stany depresyjne na skutek mechanizmu tzw. wyuczonej bezradności znacząco utrudniają im prowadzenie satysfakcjonującego życia. Prowadzą również do osamotnienia, poczucia izolacji i powodują bezradność wynikającą z niemożności zrozumienia tego co i dlaczego się z nimi dzieje.

Wsparcie dla osób z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych

Grupa wsparcia z elementami psychoterapii prowadzona przez certyfikowanego psychoterapeutę grupowego, mającego doświadczenie w pracy z osobami z rodzin alkoholowych lub dysfunkcyjnych, często pomaga takim osobom uporać się z trudnymi emocjami związanymi z traumą dziecięcą. Z czasem, w wyniku rozumienia mechanizmów reagowania emocjonalnego obecnych u takich osób, mogą nastąpić znaczące zmiany w funkcjonowaniu osób DDA / DDA. W dłuższej perspektywie osoby takie mają szansę zwiększenie satysfakcji ze swojego życia.

Grupa wsparcia dla osób DDA / DDD to półtoragodzinne spotkania odbywające się raz w tygodniu. Koszt uczestnictwa w takim spotkaniu to 120 zł. Dołączenie do grupy poprzedzone jest z psychoterapeutą prowadzącym grupę.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email.Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl