Psycholog dziecięcy Warszawa

W Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej prowadzimy konsultacje, diagnozę oraz psychoterapię dzieci w wieku od 1 roku życia do 18 lat. Wspieramy rodziców w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi (więcej) oraz problemami emocjonalnymi dzieci. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie diagnozy emocjonalnej (psycholog / psychoterapeuta dziecięcy), co w skrócie oznacza wstępne rozpoznanie przyczyn pojawiających się problemów.

Diagnoza

W wyniku diagnozy, w CDiPP możliwe jest uzyskanie następującej pomocy dla dziecka:​

 • psychoterapia indywidualna
 • trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe)
 • zajęcia indywidualne ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej
 • terapia dzieci z problemami szkolnymi (m.in. dysleksja, rozwój zdolności poznawczych)
 • terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • konsultacje rodzicielskie dla rodziców dotyczących trudności rozwojowych, społecznych, emocjonalnych i wychowawczych

Konsultacje

Na konsultację z psychologiem dziecięcym zapraszamy dzieci i rodziców, którzy borykają się z następującymi problemami emocjonalnymi:​

 • depresja u dziecka
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD / ADD)
 • autyzm / zespół Aspergera
 • zaburzenia zachowania – nadpobudliwość, impulsywność, agresywność
 • nieśmiałość w kontaktach z rówieśnikami, wycofanie społeczne, fobia szkolna
 • zaburzenia koncentracji i uwagi (niemożność skupienia się na wykonywanej czynności)
 • lęki separacyjne
 • mutyzm
 • jąkanie się
 • bezsenność
 • moczenie się
 • anoreksja / bulimia / otyłość

Psycholog dziecięcy / psychoterapeuta

W Poradni oferujemy też wsparcie specjalistów takich jak psycholog dziecięcy i psychoterapeuta w sytuacjach, gdy dziecko przeżywa trudności związane ze zmianami funkcjonowania rodziny – np. choroby, sytuacje konfliktowe między rodzicami, separacje, rozwód, konflikty między rodzeństwem; śmierć członka rodziny. Oferujemy też pomoc w diagnozie i leczeniu przyczyn chorób ciała, które mogą mieć swoje źródła w problemach emocjonalnych dziecka, czyli chorób psychosomatycznych:

 • alergie skórne, pokarmowe i inne
 • atopowe zapalenie skóry / łuszczyca
 • astma
 • przewlekłe choroby górnego układu oddechowe (zapalenia krtani, gardła, angina)
 • schorzenia przewodu pokarmowego

Diagnoza psychologiczna w celu ustalenia przyczyn trudności emocjonalnych dziecka to cykl następujących spotkań:

 • wstępna konsultacja z rodzicami: 1 x 50 minut
 • konsultacje z dzieckiem oraz podsumowanie z rodzicem/rodzicami: 3 x 50 minut.

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Każda konsultacja kosztuje 170 zł.
W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email.
Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl