PORADNIA DLA PAR I MAŁŻEŃSTW

Poradnia dla Par i Małżeństw CDiPP oferuje pomoc psychologiczną dla osób w związkach:

  • będących w kryzysie dotyczącym problemów w związku jak i poza nim
  • w trakcie rozwodu / separacji
  • chcących usprawnić komunikację w relacji
  • pragnących odnaleźć źródło konfliktów utrudniających funkcjonowanie w relacji
  • borykających się z podjęciem trudnych decyzji dotyczących zmian w życiu rodziny
  • chcących zasięgnąć opinii specjalisty w zakresie trudności w życiu intymnym

W ramach świadczeń Poradni dla Par i Małżeństw oferujemy:

 
 
  • konsultacje, których celem jest zakreślenie obszaru problemu lub/i uzyskanie porady dotyczącej wybranego zagadnienia
  • psychoterapię dla pary mającą na celu zrozumienie wzajemnych potrzeb i źródeł konfliktów w parze
  • sesje psychoedukacyjne dotyczące edukacji pary w zakresie psychologicznego funkcjonowania w relacji z drugą osobą i wzajemnych interakcji temu towarzyszących

Sesje konsultacyjne i terapeutyczne dla par zwykle trwają 75 minut i kosztują 240 zł.