TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

Czy Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi? Czy wchodzi w konflikty z rówieśnikami, stara się dominować i jest zaborcze czy wręcz przeciwnie – trzyma się na uboczu, jest skryte i zamknięte w sobie? Czy to wynika z problemów emocjonalnych dziecka czy chwilowych problemów z adaptacją? TUS pozwoli przyjrzeć się jak zachowuje się Twoje dziecko w grupie i umożliwi mu nabycie kompetencji społecznych, aby lepiej funkcjonowało w grupie.

Trening Umiejętności Społecznych to propozycja grupowego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie, uczestnicy mają możliwość pracy nad trudnościami w znanym, bezpiecznym środowisku. Udział w grupie to okazja do przyjrzenia się źródłom konfliktów z innymi, zrozumienia swojej roli w grupie oraz znalezienia nowych rozwiązań.

Podczas Treningów Umiejętności Społecznych dzieci będą pracowały nad:

  • rozpoznawaniem i nazywaniem uczuć, emocji i sytuacji, które je wywołują
  • komunikowaniem się z rówieśnikami
  • radzeniem sobie z sytuacjami niekorzystnymi dla nich
  • umiejętnością samodzielnego działania i brania za niego odpowiedzialności
  • dostrzeganiem swoich mocnych stron
  • swojej roli w grupie

Treningi skierowane są do dzieci w wieku 6-13 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 80 minut. Grupa pracuje w trakcie roku szkolnego. Kilka razy w roku odbywają się spotkania dla rodziców, podczas których mogą oni uzyskać informacje, jak towarzyszyć i wspierać dzieci w pracy nad sobą.

UWAGA! Prowadzimy zapisy do grup TUS trwających przez cały rok szkolny!

Grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat . Grupa liczy od 2 do 6 osób.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Zajęcia z treningu umiejętności społecznych skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, nieśmiałych, mających trudności m. in. w nawiązywaniu kontaktu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, z przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu pomoc dzieciom w nabyciu umiejętności w następujących obszarach:

– umiejętności społeczne (takie jak: mówienie, słuchanie, proszenie o pomoc, dziękowanie)

– umiejętności przedszkolne / szkolne (pytanie, działanie według wskazówek, przestrzeganie zasad)

– umiejętności współpracy w grupie i nawiązywanie przyjaźni (rozumienie innych, dzielenie się, pomaganie)

– uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb (rozpoznawanie swoich uczuć, radzenie sobie z pominięciem, radzenie sobie ze strachem, proszenie o pomoc, rozpoznawanie uczuć innych osób)

– radzenie sobie ze złością i agresją (alternatywy wobec agresji, rozwiązywanie problemów, konsekwencje)

– radzenie sobie ze stresem (relaks, mówienie prawdy, radzenie sobie z popełnianiem błędów)

Grupy będą dobierane pod względem wieku, poziomu rozwoju oraz rodzaju doświadczanych trudności.

Więcej informacji dotyczących kwalifikacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 690 015 000. Informacje nt. cennika obejmującego powyższe znajdziecie Państwo tutaj.