NASI SPECJALIŚCI

Nasi specjaliści oprócz 5-letniego wykształcenia kierunkowego mają ukończone lub są w trakcie co najmniej jednego czteroletniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez najlepsze polskie ośrodki szkoleniowe, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (zobacz więcej…).

mgr KATARZYNA SUCHAŃSKA

W CDiPP prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dzieci oraz konsultacje dla rodziców.

Psycholog dziecięcy, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne oraz Centrum Doradztwa i Szkoleń w Warszawie oraz 2-letnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Współpracowała m.in. z Fundacją Dzieci Niczyje, Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM w Warszawie. Pracowała z dziećmi i ich rodzicami w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie. Od kilku lat wspiera placówki edukacyjne, gdzie dba o prawidłowy rozwój dzieci, prowadzi nadzór merytoryczny zespołu oraz konsultacje dla rodziców. Jest członkinią Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy łączy podejście psychodynamiczne z systemowym modelem terapii rodzin. 

mgr JAKUB NOWAK

W CDiPP prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię par, małżeństw oraz terapię rodzin.

Psychoterapeuta, pedagog. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Odbył 4-letnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowane i certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Specjalizuje się w paradygmacie systemowym i psychodynamicznym. Ukończył dodatkowe szkolenia z psychoterapii egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Pracowni Dialogu – Specjalistycznej Poradni Psychologicznej w Warszawie. Wieloletni pracownik placówek socjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży. Prowadzi także warsztaty psychologiczne.

mgr KAMILA KICIŃSKA

W CDiPP prowadzi psychoterapię osób dorosłych, terapię par, terapię grupową oraz  psychoterapię osób dotkniętych syndromem DDA. Pracuje także w języku angielskim.

Psycholog-psychoterapeuta, absolwentka magisterskich studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Doświadczenie zdobywała w Centrum Psychoterapii przy Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. J. Sobieskiego 9 w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty indywidualnego oraz certyfikat analityka grupowego Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, gdzie ukończyła 4-letnie szkolenie na analityka grupowego oraz psychoterapeutę indywidualnego. Obecnie jest w trakcie szkolenia superwizorskiego na superwizora psychoterapii psychodynamicznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Zajmuje się problematyką zaburzeń nerwicowych, lękowych, psychoterapią zaburzeń psychosomatycznych, a także problemami w relacjach osobistych (np. niemożność budowania trwałych związków) i zawodowych (np. mobbingiem, wypaleniem zawodowym, chronicznym poczuciem wyczerpania i braku czasu oraz związanymi z tym problemami w związkach).

mgr KORNELIA KRAJOWSKA-KUKIEL

W CDiPP prowadzi terapię indywidualną młodzieży, dorosłych, terapię par i małżeństw oraz terapię rodzin.

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 5-letnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej i systemowej prowadzone przez  Zespół Terapii Rodzin przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację ,,Na Szlaku” w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła staż z zakresu terapii rodzin w Grupie Synapsis. Pracuje w Fundacji SYNAPSIS, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Doświadczenie zdobywała również w Fundacji Mederi i Centrum Zdrowia w Piasecznie, gdzie prowadziła terapię indywidualną, rodzin i par.

mgr KATARZYNA BALCERZAK

W CDiPP prowadzi konsultacje i indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci, konsultacje dla rodziców, a także terapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz TUS – Trening Umiejętności Społecznych.

Psycholog, absolwentka psychologii klinicznej w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne oraz Centrum Doradztwa i Szkoleń w Warszawie, które szkoli psychoterapeutów do pracy w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Posiada kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć TUS – Trening Umiejętości Społecznych, grupowych i indywidualnych dla dzieci. Brała udział m.in. w szkoleniach z Porozumienia Bez Przemocy i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. na stażu w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, a także w Centrum Edukacji Terapii i Diagnozy TuMiRaj.

mgr SYLWIA KRUSZYŃSKA 

W CDiPP prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, a także zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Psycholog, absolwentka psychologii klinicznej ukończonej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Regeneracja przy Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła staże m.in. na Uniwersytecie SWPS – Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z ADHD w programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością”, a także w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic – staż o profilu psychoterapeutyczno-diagnostycznym z modułem zaburzeń odżywiania się. Obecnie pracuje też w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży „Zameczek” jako psycholog-psychoterapeuta.

 mgr BEATA SZTORC 

W CDiPP prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kwalifikacje terapeutyczne do prowadzenia terapii w nurcie psychodynamicznym zdobywa w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w trakcie 4-letniego szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Nerwic Katedry Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz na Oddziale Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się m.in. wsparciem osób doświadczających trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, schorzeń o charakterze psychosomatycznym.

mgr JAN SUMIŃSKI

W CDiPP prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Psycholog, psychoterapeuta, absolwent psychologii na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Kliniczna. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywał m. in. podczas stażu na oddziale dziennym w Poradni Zdrowia Psychicznego “Vertimed” jako psychoterapeuta grupowy w grupie pacjentów nerwicowych. Obecnie pracuje również w Ośrodku Terapeutycznym  „Małe Kajtki” jako terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu . W pracy z osobami dorosłymi zajmuje się przede wszystkim problematyką zaburzeń nerwicowych, nastroju, osobowości, a także problemów w relacjach interpersonalnych.