Czym jest terapia matematyczna?

Fakty naukowe i praktyka dowodzą[i], że już w wieku przedszkolnym istnieją różnice pod względem tempa rozwoju umiejętności matematycznych u dzieci i dlatego bardzo ważne jest wczesne zauważenie wolniejszego tempa rozwoju  i zagwarantowanie dzieciom udziału w profesjonalnych zajęciach korekcyjno-rozwojowych, tj. terapii matematycznej.

Oto lista kłopotów dziecka w wieku przedszkolnym, które powinny zwrócić uwagę opiekunów, rodziców, nauczycieli:

Orientacja przestrzenna

  • nie ustala co jest po prawej, co po lewej stronie, pomimo dodatkowej pomocy, np. oznaczenia lewej dłoni;
  • nie wykonuje prawidłowo poleceń dotyczących poruszania się w różnych kierunkach w przestrzeni;
  • nie ustala górnego, dolnego, lewego, prawego brzegu kartki, pomimo ćwiczeń w tym zakresie;

 

Organizacja czasu

  • nie układa z klocków prostego, wystukanego rytmu;

 

Liczenie obiektów

  • nie odróżnia prawidłowego od błędnego liczenia;
  • w grach planszowych stale zaczyna odliczanie z danego miejsca (nie robi kroku do przodu, żeby odliczyć 1);
  • nie orientuje się, że ostatni z wymienionych liczebników wskazuje na ilość elementów;

 

Dodawanie, odejmowanie, klasyfikacja

  • ma znaczne trudności z dodawaniem, odejmowaniem łatwych liczb w pamięci, nie umie pomóc sobie zbiorami zastępczymi (na palcach);
  • klasyfikuje przedmioty wyłącznie na poziomie par, podobieństw wizualnych, nie układa kolekcji ani klas przedmiotów.

 

Operacyjny poziom rozumowania matematycznego w zakresie stałości ilości

W szkole, w klasie początkowej dzieci, które nie osiągnęły operacyjnego poziomu rozumowania w zakresie stałości ilości nie radzą sobie z liczeniem, nie odróżniają poprawnego od błędnego liczenia, nie rozumieją działań na poziomie symbolicznym, czyli liczbowym. Dzieci te potrzebują bardzo wielu zaplanowanych ćwiczeń w oparciu o liczmany (patyczki, kamyczki, liczydła, korale i inne), żeby oderwać się od konkretnego doświadczenia i przejść na poziom operacji symbolicznych, jedynie w umyśle. Bez dodatkowej fachowej pomocy w odpowiednim czasie dziecko narażone jest na szereg sytuacji, w których doświadcza niepokoju i wątpliwości co do własnych zdolności , cierpi na tym jego poczucie wartości.

 

Dojrzałość emocjonalna, czyli zdolność do wysiłku, odporność na sytuacje napięcia emocjonalnego, stres i porażkę

Od dojrzałości emocjonalnej zależy bardzo wiele w karierze szkolnej, a później i życiowej dziecka np. fakt, czy dziecko zniesie trud związany z nauką szkolną i czy będzie w stanie skoncentrować swoją uwagę do końca zadania. W naszym programie terapii matematycznej kładziemy duży nacisk na wspomaganie i korygowanie tego aspektu rozwoju.

Wielu rodziców czeka, aż dziecko „wyrośnie” z trudności w nauce matematyki, nie zdając sobie sprawy, że mijający czas, bez dodatkowego, właściwego terapeutycznego wsparcia działa jedynie na niekorzyść dziecka, pogłębia jego niską samoocenę, pogarsza odporność emocjonalną, obudowuje je w szereg trudnych obronnych zachowań (liczenie niedokładne, zgadywane odpowiedzi, niechęć do wysiłku, obniżenie ciekawości, wycofanie lub brak radości z uczenia się).

[i] Gruszczyk-Kolczyńska E. ,Zielińska E. Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997.

 

Zostaw komentarz