TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

Czy Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi? Czy wchodzi w konflikty z rówieśnikami, stara się dominować i jest zaborcze czy wręcz przeciwnie – trzyma się na uboczu, jest skryte i zamknięte w sobie? Czy to wynika z problemów emocjonalnych dziecka czy chwilowych problemów z adaptacją? TUS pozwoli przyjrzeć się jak zachowuje się Twoje dziecko w grupie i umożliwi mu nabycie kompetencji społecznych, aby lepiej funkcjonowało w grupie.

Trening Umiejętności Społecznych to propozycja grupowego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie, uczestnicy mają możliwość pracy nad trudnościami w znanym, bezpiecznym środowisku. Udział w grupie to okazja do przyjrzenia się źródłom konfliktów z innymi, zrozumienia swojej roli w grupie oraz znalezienia nowych rozwiązań.

Podczas Treningów Umiejętności Społecznych dzieci będą pracowały nad:

  • rozpoznawaniem i nazywaniem uczuć, emocji i sytuacji, które je wywołują
  • komunikowaniem się z rówieśnikami
  • radzeniem sobie z sytuacjami niekorzystnymi dla nich
  • umiejętnością samodzielnego działania i brania za niego odpowiedzialności
  • dostrzeganiem swoich mocnych stron
  • swojej roli w grupie

Treningi skierowane są do dzieci w wieku 6-13 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 80 minut. Grupa pracuje w trakcie roku szkolnego. Kilka razy w roku odbywają się spotkania dla rodziców, podczas których mogą oni uzyskać informacje, jak towarzyszyć i wspierać dzieci w pracy nad sobą.

UWAGA! Prowadzimy zapisy do WAKACYJNYCH grup TUS dla dzieci!

Oferujemy cykl 6 spotkań po 3 h, 3 razy w tygodniu (cena za cykl 720 zł).

Terminy grup wakacyjnych:

3-16 lipca – wtorki, środy i piątki

19-30 lipca – poniedziałek, wtorek i piątek

2-13 sierpień – poniedziałek, wtorek i piątek

Grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat . Grupa liczy od 2 do 6 osób.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Zajęcia z treningu umiejętności społecznych skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, nieśmiałych, mających trudności m. in. w nawiązywaniu kontaktu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, z przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu pomoc dzieciom w nabyciu umiejętności w następujących obszarach:

– umiejętności społeczne (takie jak: mówienie, słuchanie, proszenie o pomoc, dziękowanie)

– umiejętności przedszkolne / szkolne (pytanie, działanie według wskazówek, przestrzeganie zasad)

– umiejętności współpracy w grupie i nawiązywanie przyjaźni (rozumienie innych, dzielenie się, pomaganie)

– uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb (rozpoznawanie swoich uczuć, radzenie sobie z pominięciem, radzenie sobie ze strachem, proszenie o pomoc, rozpoznawanie uczuć innych osób)

– radzenie sobie ze złością i agresją (alternatywy wobec agresji, rozwiązywanie problemów, konsekwencje)

– radzenie sobie ze stresem (relaks, mówienie prawdy, radzenie sobie z popełnianiem błędów)

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia 2-3 spotkania płatne dodatkowo. Grupy będą dobierane pod względem wieku, poziomu rozwoju oraz rodzaju doświadczanych trudności.

Dla każdej z grup zostanie przygotowany szczegółowy program dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników tak aby mogli oni rozwijać umiejętności, w których występuje deficyt.

Więcej informacji dotyczących kwalifikacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 690 015 000. Informacje nt. cennika obejmującego powyższe znajdziecie Państwo tutaj.