TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

Czy Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi? Czy wchodzi w konflikty z rówieśnikami, stara się dominować i jest zaborcze czy wręcz przeciwnie – trzyma się na uboczu, jest skryte i zamknięte w sobie? Czy to wynika z problemów emocjonalnych dziecka czy chwilowych problemów z adaptacją? TUS pozwoli przyjrzeć się jak zachowuje się Twoje dziecko w grupie i umożliwi mu nabycie kompetencji społecznych, aby lepiej funkcjonowało w grupie.

Trening Umiejętności Społecznych to propozycja grupowego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie, uczestnicy mają możliwość pracy nad trudnościami w znanym, bezpiecznym środowisku. Udział w grupie to okazja do przyjrzenia się źródłom konfliktów z innymi, zrozumienia swojej roli w grupie oraz znalezienia nowych rozwiązań.

Podczas Treningów Umiejętności Społecznych dzieci będą pracowały nad:

  • rozpoznawaniem i nazywaniem uczuć, emocji i sytuacji, które je wywołują
  • komunikowaniem się z rówieśnikami
  • radzeniem sobie z sytuacjami niekorzystnymi dla nich
  • umiejętnością samodzielnego działania i brania za niego odpowiedzialności
  • dostrzeganiem swoich mocnych stron
  • swojej roli w grupie

 

Treningi skierowane są do dzieci w wieku 6-13 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 80 minut. Grupa pracuje w trakcie roku szkolnego. Kilka razy w roku odbywają się spotkania dla rodziców, podczas których mogą oni uzyskać informacje, jak towarzyszyć i wspierać dzieci w pracy nad sobą.

 

UWAGA! Prowadzimy zapisy na sobotnią grupę TUS dla dzieci!

Więcej informacji dotyczących kwalifikacji do grupy umiejętności społecznych otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 690 015 000. Informacje nt. cennika obejmującego powyższe znajdziecie Państwo tutaj.